top of page

Mine tjenester

Her finner du generell info om psykoterapi metoder som jeg har videreutdanning innenfor.


 

Kontaktinformasjon:


Telefon: 45248249
epost: marion@traumepsykologen.com
Adresse: Furuhøgda 3, 3260 Larvik

Psykoterapi

Psykoterapi er en samlebetegnelse på terapeutiske metoder. De brukes i behandling av psykiske lidelser og problemer, med det formål at klienten skal oppnå symptomlette og bedre psykisk helse. Psykoterapi vil for de fleste være ensbetydende med samtaleterapi.

2

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi er basert på 30 års forskning på årsakene til psykisk uhelse og har vist seg å være mer effektiv enn tradisjonell terapi for en rekke vanlige psykiske plager. Metoden gir deg verktøy til å håndtere vonde følelser, angst og symptomer på en måte som gjør at de slipper raskere. MCT kan bistå med å gi deg verktøy til å stoppe bekymring, grubling og tankekjør, konkrete og effektive øvelser og hjemmeoppgaver, hjelp til å håndtere nedstemthet og angst på en bedre måte, en ny forståelse av problemene dine og hva du må gjøre for å få det bedre.

3

EMDR

EMDR (Eye movement Desensitization Reprocessing Therapy) er en metode som går ut på å bryte automatiserte handlingsmønstre, slik at nye handlingsmønster kan lettere etableres. EMDR er særlig effektiv på traumatiske minner.

4

Walk and talk

For noen kan det være kunstig å sitte å snakke på et kontor. Noen foretrekker å være i bevegelse

imens man snakker om det som er vanskelig i livet. Mange studier viser at det er terapi i seg selv å være ute i naturen.

Oppmøte på disse timene er som man sier i Larvik "mellom stengane ved skauen" (dvs ved flaggstengene ned til Bøkekroa ved Bøkeskogen i Larvik).

5

Kurs

Under utvikling. Følg med på nyhetsbrev for oppdatert info når kurs vil være tilgjengelig.

6

Foredrag

Jeg er opptatt av formidling og er glad i å undervise, forelese og ha innlegg. Ved tidligere arbeidsplasser har jeg undervist i barnehager, skoler, universitet og høgskoler. Dersom dette kan være av interesse, ta kontakt.

 

Temaer som jeg underviser i er: kriser og, traumer, seksuelle overgrep,
forebygging av seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, samtaler med barn, barn og seksualitet, internetterelaterte overgrep, bekymringsmestring, stress, selvivaretakelse mm. Pris vil variere avhengig av oppdragstype.. Ta kontakt for nærmere informasjon!

7

Online behandling

Fordeler med online behandling: 

  • Enkelt

  • Fleksibelt

  • Sparer tid

  • Tilgjengelig uansett hvor du måtte befinne seg 

  • Like gode resultater som ved behandling på kontor

 

Forskning har vist at online behandling fungerer like godt som terapitimer på kontor. Erfaringsmessig tenker jeg dette er noe smak og behag hva man foretrekker. For noen funker det godt med online behandling, for andre oppleves online terapi som noe distansert og upersonlig.

Jeg bruker et trygt, kryptert videorom og løsninger som er enkle å bruke. Du  trenger ikke laste ned programmer eller lage en bruker. Det eneste du trenger å gjøre er å klikke på linken du får på sms eller epost. 

IMG_5388.jpeg
bottom of page